Logo_PPA

Psychologenpraktijk Alberink

Betrokken, oprecht, toegankelijk en een beetje anders.

Therapie

Therapie bij PPA

Iedere psycholoog heeft een eigen manier van werken. Als psycholoog met ruime ervaring en kennis op het gebied van diverse behandelvormen/therapieën, kan ik samen met jou zoeken naar de best passende aanpak.

Ieder mens heeft zo zijn eigen verhaal. Je bent ‘een pietje precies’, ‘een beetje op jezelf’ of misschien wel ‘de grapjas’. Dat verhaal ontstaat tijdens je leven. Door wie je bent, wat je hebt meegemaakt en wat je ervan onthouden hebt. Dat onthouden is erg belangrijk. Je hebt er namelijk (meestal onbewust) voor gekozen het één wel te onthouden en het andere niet. Zo heb je eigenlijk voor een deel gekozen wie je bent. Tot de dag van nu. Nu kun je dus voor iets anders kiezen!

Neem gerust contact op wanneer je bijvoorbeeld iets van het onderstaande herkent bij jezelf. Het is zo jammer wanneer je ermee rond blijft lopen! Ik bied je graag een kosteloze kennismaking om eens van gedachten te wisselen. Daarna kun je altijd nog besluiten of we samen een behandeltraject in gaan. Niets te verliezen dus!

Werkwijze

In de vervolggesprekken werken we samen, veelal aan de hand van Cognitief Gedragstherapeutische principes, zoals RET (Rationeel Emotieve Therapie), EFT, NLP, EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing), Schema-therapie, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) of Mindfulness, maar ook inzichtgevende en directieve therapeutische technieken worden toegepast. Tevens wordt gebruik gemaakt van relatie- en systeemtherapie.

Psychologen hebben een beroepsgeheim. Dat betekent dat wij verplicht zijn tot geheimhouding en alle gegevens over u vertrouwelijk zullen behandelen. Dit is conform de beroepscode van het NIP

Soms gebeurt het dat wordt geadviseerd meer gespecialiseerde hulpverlening in te schakelen; specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Indien je andere hulp nodig hebt dan door mij geboden kan worden, dan overleggen we dit samen en zoeken we naar de meest geschikte vorm van hulp.

Ontwikkelingen in de GGZ

Vanaf 2014 werd de eerstelijnspsychologie vervangen door de BG-GGZ: Basis Generalistische Geestelijke GezondheidsZorg.

Een deel van de klachten/hulpvragen/problemen waarmee mensen naar een psycholoog gingen, werd vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding. Alleen wanneer iemand een officiële psychische stoornis heeft (volgens de DSM-IV-TR), valt dat onder de verzekering. Het idee hierachter is dat ziektekostenverzekeringen alleen bestemd zijn voor ziekteDaarbij is de behandeling van bepaalde stoornissen helemaal niet meer verzekerd. Ik kan je met deze klachten (OnVerzekerde Prestaties = OVP) toch goed vooruit helpen.

 

keuze begeleiding inspiratie acceptatie

 

PPA is gesloten van
16 juli tot 20 augustus.

zie contact

 

NIP