Logo_PPA
Psyche en zo

Psychologenpraktijk Alberink

Betrokken, oprecht, toegankelijk en een beetje anders.

Klachten

Wanneer je klachten hebt over mij als behandelend psycholoog, dan hoop ik dat je daarmee bij mij komt. Als we er samen niet uitkomen, kun je jouw klacht aan een samenwerkende collega-psycholoog voorleggen (zie links). Wanneer ook deze bemiddeling niet naar tevredenheid is, kun je je klacht aan het NIP voorleggen. Via de website van het NIP (www.psynip.nl) kun je lezen hoe een dergelijke klachtenprocedure gestart kan worden. 

Het NIP heeft een eigen beroepscode om het beroepsmatig handelen van zijn leden te toetsen. Het toezicht op de naleving daarvan is de taak van twee onafhankelijke tuchtcolleges: het College van Toezicht en het College van Beroep. Wie bezwaren heeft tegen het beroepsmatig handelen van een NIP-psycholoog of NIP-geregistreerd psycholoog en zich  rechtstreeks benadeeld voelt, kan een klacht indienen bij het College van Toezicht.

keuze begeleiding inspiratie acceptatie

 

Until you make
the unconscious
conscious
it will
direct your life
and you will
call it fate.

Carl Jung

 

NIP